Školská rada

Složení školské rady na volební období
od 1. září 2014 do 31. 8. 2017

Členové jmenovaní zřizovatelem:
Ing. Kamil Grigar
Ing. Jana Kašparová

Členové zvolení z řad zákonných zástupců a žáků:
Ing. Julius Obluk
Beáta Baťková

Členové zvolení z řad pedagogů:
Ing. Radomír Kotala
RNDr. Miloslava Toufarová (nahradila Ing. Kláru Hazuchovou po doplňkových volbách v 1. září 2016)