Školská rada

Složení školské rady na volební období
od 1. září 2017 do 31. 8. 2020

Členové jmenovaní zřizovatelem:
Ing. Kamil Grigar
Ing. Jana Kašparová

Členové zvolení z řad zákonných zástupců a žáků:
Miroslava Vavrysová
Michaela Luksová

Členové zvolení z řad pedagogů:
Ing. Radomír Kotala
Mgr. Jiří Šrom