STAGE 14: VIII. ročník s GPS

Tentokrát jsme se s aktivitou "Terénní práce s GPS" vypravili za žáky VIII. ročníku ZŠ Kobeřice. Záhumení, Hluboký důl a K Farskému byly oblasti za Kobeřicemi směrem na Hněvošice, kde jsme pro žáky připravili dvě trasy. Tyto trasy měli nahrané v turistické navigaci, kterou byli naváděni. V navigaci byly také označeny body, kde našli sprejem na zemi napsané znaky, ze kterých poskládali kód. Kromě toho měli žáci za úkol v pracovních listech zakreslit do mapy trasu, kterou prošli, označit sever a zodpovědět 5 otázek. Pak jsme úkoly zhodnotili. První tři družstva byla odměněna drobnými dárky.

Nejúspěšnějšími žáky byli Jan Koloděj, Lukáš Mrovec a Jakub Holčák, kteří trasu dlouhou 3,75 km zvládli za 31 minut a všechny úkoly měli správně. Prostě borci. Gratulujeme.

Celou akci zaštiťovali naši žáci a učitel oboru Geodézie a katastr nemovitostí.

Poslední instruktáž na startu. Celou práci s turistickou navigací jsme žákům vysvětlili na hřišti ve škole. Pak jsme přešli na místo startu - na konec aleje u hřbitova.

Poslední instruktáž na startu. Celou práci s turistickou navigací jsme žákům vysvětlili na hřišti ve škole. Pak jsme přešli na místo startu - na konec aleje u hřbitova.
Trasy (červená a modrá), kterou žáci procházeli.