Zkoušky a témata pro maturitní zkoušky 2019

Zveřejňujeme témata a nabídku povinných, volitelných a nepovinných zkoušek pro maturitní zkoušky konané v roce 2019. 

Společná část maturitní zkoušky

Ve společné části všichni žáci maturují z českého jazyka a literatury a podle vlastního výběru z matematiky nebo anglického jazyka. Mohou si zvolit nepovinnou zkoušku z anglického jazyka nebo matematiky.

Škola pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury připravuje Školní seznam literárních děl včetně pracovních listů 
a pro ústní zkoušku z anglického jazyka témata 3. části pracovních listů pro obory Stavebnictví a Geodézie a katastr nemovitostí.

Zadání písemných prací, didaktických testů a zbývajících částí pracovních listů do anglického jazyka připravuje společnost CERMAT.

Podrobné informace ke společné části maturitní zkoušky včetně zadání zkoušek z minulých let jsou k dispozici na www.novamaturita.cz.

Profilová část maturitní zkoušky

Třída 4.A, obor Stavebnictví, ŠVP Pozemní stavitelství a konstrukce, bude skládat tyto zkoušky:
Pozemní stavitelství (ústní zkouška)
Stavební konstrukce (ústní zkouška)
Praktická zkouška (praktická zkouška)

Žáci si mohou zvolit nepovinnou zkoušku Architektonická tvorba (maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí). Zadání musí maturant dostat do termínu odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce.

 

Třída 4.B, obor Stavebnictví, ŠVP Pozemní stavitelství a architektura, bude skládat tyto zkoušky:
Pozemní stavitelství (ústní zkouška)
Architektura a obnova budov (ústní zkouška)
Praktická zkouška (praktická zkouška)

Žáci si mohou zvolit nepovinnou zkoušku Architektonická tvorba (maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí). Zadání musí maturant dostat do termínu odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce.

 

Třída 4.G, obor Geodézie a katastr nemovitostí, ŠVP Zeměměřictví a geoinformatika, bude skládat tyto zkoušky:
Geodézie (ústní zkouška)
Mapování (ústní zkouška)
Praktická zkouška (praktická zkouška)

 

Žáci všech tříd si mohou zvolit nepovinnou profilovou zkoušku z anglického jazyka. Zkoušku lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší. Informace o standardizovaných zkouškách budou zveřejněny do 31. března na stránkách www.novamaturita.cz. Bližší informace podají vyučující anglického jazyka.

 

Bližší informace k průběhu, organizaci a dalších podrobnostech sdělí maturantům třídní učitelé, učitelé maturitních předmětů a zástupce ředitelky. Nejasnosti musí žák řešit okamžitě.