Témata pro maturitní zkoušky 2017

Zveřejňujeme témata a nabídku povinných, volitelných a nepovinných zkoušek pro maturitní zkoušky konané v roce 2017. 

Společná část maturitní zkoušky

Ve společné části všichni žáci maturují z Českého jazyka a literatury a Matematiky nebo Anglického jazyka (podle vlastního výběru).

Všichni maturanti mají společný školní seznam seznam literárních děl.
Školní seznam literárních děl

Pro maturanty z anglického jazyka budou ve III. části pracovních listů použita následující témata.
Témata III. části pracovních listů k ústní zkoušce z ANJ

Podrobné informace k společné části maturitní zkoušky včetně zadání zkoušek z minulých let jsou k dispozici na www.novamaturita.cz.

Profilová část maturitní zkoušky

Třída 4.A, obor Stavebnictví, ŠVP Pozemní stavitelství a konstrukce, bude v profilové části maturovat z těchto předmětů:
Pozemní stavitelství
Stavební konstrukce
Praktická zkouška

Žáci si mohou zvolit nepovinnou zkoušku Architektonická tvorba.

 

Třída 4.B, obor Stavebnictví, ŠVP Pozemní stavitelství a architektura, bude v profilové části maturovat z těchto předmětů:
Pozemní stavitelství
Architektura a obnova budov
Praktická zkouška

Žáci si mohou zvolit nepovinnou zkoušku Architektonická tvorba.

 

Třída 4.G, obor Geodézie a katastr nemovitostí, bude v profilové části maturovat z těchto předmětů:
Geodézie
Mapování
Praktická zkouška

 

Bližší informace k průběhu, organizaci a dalších podrobnostech budou informovat maturanty třídní učitelé, učitelé maturitních předmětů a zástupce ředitelky.