Terénní práce s GPS

V rámci projektu "STAGE 14" jsme dva učitelé - Ing. Pavel Osadník a Mgr. Ivo Rychtar, společně se třemi žáky III. ročníku oboru Geodézie a katastr nemovitostí, provedli s žáky IX. ročníku ZŠ Bruntál, Jesenická, aktivitu "Terénní práce s GPS".

Nejdříve žáci absolvovali krátké seznámení s obsluhou turistické navigace Garmin Dakota 10. Poté jsme se vydali na startovní bod, ze kterého měli žáci za úkol dojít na Uhlířský vrch podle trasy uložené v navigaci. Celkem byly připraveny dvě trasy (viz dále v článku). Žáci vycházeli ze startovní pozice po dvojicích. Cestou je čekaly úkoly. Tři dvojice nejrychlejších žáků, kteří zodpověděli na otázky správně, byly odměněny drobnými dárky.

A zde jsou dvě trasy, kterými žáci procházeli: 

Cestou k startovnímu bodu si žáci zkoušeli funkčnost turistických navigací
Po trase čekalo žáky splnění několika jednoduchých úkolů, které jim zadávali naši žáci oboru Geodézie a katastr nemovitostí.
Nejšikovnější žáci byli odměněni.